IMG_3202_1.jpg

Nytt lagförslag;

Arbetsgivar-deklarationer på individnivå

Läs mer

 Skattebrott - ett hot mot vår demokrati

Bakom filmen står ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund. Den nya filmen ger tre praktiska råd hur undvika skattebrott vid privata och offentliga upphandlingar.

Se filmen

skattebrottsfilm.PNG

Personalliggare i byggbranschen

Läs mer

BBIS på Bygg- & VVS-mässan

Under Byggmässan i Malmö den 26-27 april finns Byggbranschen i samverkan, BBIS, på plats för att informera om den nya lagen om arbetsgivaruppgift på individnivå, som regeringen föreslår ska införas stegvis 2018 och 2019. Riksdagen fattar beslut under maj 2017.

Läs mer

Välkommen till ID06 kostnadsfria seminarier om lagstiftning och verktyg för sund konkurrens

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium, på en av de 26 orter runt om i landet som passar dig bäst. I anslutning till seminariet kommer även ackrediterade ID06 leverantörer att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor. 

Läs mer

Elva organisationer samverkar i Byggbranschen i samverkan

LÄS MER

Byggbranschen i samverkan.

Vi bygger ett bättre Sverige.

Publikationer från Byggbranschen i samverkan

Byggbranschen i samverkan har gett ut publikationer om bland annat svartarbete och ID06.

Läs mer