IMG_3202_1.jpg

Nytt lagförslag;

Arbetsgivar-deklarationer på individnivå

Läs mer

 Skattebrott - ett hot mot vår demokrati

Bakom filmen står ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund. Den nya filmen ger tre praktiska råd hur undvika skattebrott vid privata och offentliga upphandlingar.

Se filmen

skattebrottsfilm.PNG

Personalliggare i byggbranschen

Läs mer

Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna (branschorganisation inom redovisning & lön)

Hur ser ni på lagförslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå?

– Vi har följt ärendet från start och lämnade remissvar på det första förslaget om månadsuppgiftslämning (2010). Vi var positiva redan då, men hade vissa synpunkter. Det nya förslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå är mycket bättre. Framförallt eftersom det utgår från kontantprincipen, men även andra förbättringar så som att de blir färre uppgifter att lämna in enligt förslaget.

Läs mer

Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket

Hur ser ni på lagförslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå?

– Det är en modern och ändamålsenlig lagstiftning som gör det möjligt att följa betalningsströmmarna under hela året. Den ökade transparensen ger oss bättre kontrollmöjligheter, till exempel när det gäller personalliggare och kassaregister. Samtidigt kan arbetstagaren kontrollera att arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter, utan att behöva vänta på kontrolluppgiften. På det hela taget blir det ett mer naturligt system som skapar ordning och reda.

Läs mer

Anders Fredriksson, BBIS Skåne/Halland

Hur kan vi utveckla lärarmaterialet om svartarbete och ekobrott?

– Det är viktigt att ta in feedback från lärarna, att fråga vad de tycker om materialet och hur de använder det i undervisningen. Det finns redan en bra film (en dyrköpt läxa) som väldigt tydligt visar på riskerna med svartarbete. Vi kan säkert fylla på med fler konkreta exempel, bland annat vilka varningstecken man ska vara uppmärksam på för att känna igen en oseriös aktör.

Läs mer

Stefan Axén – Bygglärare på Dackeskolan i Mjölby

Är dina elever engagerande i den här frågan?

Det pratas väldigt lite bland eleverna om det och jag tror det beror mycket på att det inte längre finns så mycket svartjobb tack vare ROT avdraget.

Läs mer

Mats Andersson, bygglärare, Rekarnegymnasiet, Eskilstuna

Är dina elever engagerande i den här frågan?

Intresse finns från eleverna, framför allt när man kommer fram till APL och ev. lovjob, då frågar man kring lön etc.. MEN idag är det väldigt lite diskussioner kring svartjobb, tack vare ROT.

Läs mer

Elva organisationer samverkar i Byggbranschen i samverkan

LÄS MER

Byggbranschen i samverkan.

Vi bygger ett bättre Sverige.

Publikationer från Byggbranschen i samverkan

Byggbranschen i samverkan har gett ut publikationer om bland annat svartarbete och ID06.

Läs mer