Skattebrott - ett hot mot vår demokrati

Läs kommentarer från några av dem som står bakom filmen om värdet av samarbetet

Bakom filmen ”Skattebrott – ett hot mot vår demokrati ” står ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund. Läs kommentarer från några av dem som står bakom filmen.

LÄS MER

bbis_almedalen_2016_b.PNG

Skatteverkets information, inkl. webbfilm om personalliggare

Läs mer

Läs kommentarer från några av dem som står bakom filmen om värdet av samarbetet

Bakom filmen ”Skattebrott – ett hot mot vår demokrati ” står ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund. Läs kommentarer från några av dem som står bakom filmen.

Läs mer

Skatteverket upptäcker många fel och brister kring personalliggare vid kontrollbesöken

Sedan den 1 januari 2016 ska alla på ett bygge registrera sin närvaro i en elektronisk personalliggare och Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök. Syftet med den nya lagen är att skapa sunda konkurrensförhållanden och att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet.

Läs mer

Positiva kommentarer kring det nya lagförslaget

Läs kommentarer från Peter Löfgren - Byggbranschen i samverkan, Johan Lindholm - Byggnads och Ola Månsson - Sveriges Byggindustrier.

Läs mer

Regeringen föreslår efterlängtad ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå

I budgetpropositionen för 2017 föreslog regeringen i veckan att upp­gifter på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, bör lämnas löpande till Skatteverket. Arbetsgivardeklara­tionen ska lämnas varje månad till skillnad från i dag när uppgift om utbetalda ersättningar och skatteavdrag på individnivå lämnas i en kontrolluppgift en gång per år.

Läs mer

Conny Svensson om erfarenheter från de första fem månaderna med personalliggare

Vilka erfarenheter har du från de första fem månaderna med personalliggare i byggbranschen?

– Under januari var det mycket förberedelser och utbildning. Kontrollerna kom igång i början av februari och vi inledde med föranmälda besök på byggarbetsplatser som var registrerade i vårt system. Från den 1 april har vi i huvudsak gjort oanmälda kontrollbesök samt letat efter pågående byggen som inte registrerats i vårt system. Vi påför inga kontrollavgifter under första halvåret 2016 men vi påpekar fel och brister och kommer att följa upp så dessa blir åtgärdade.

Läs mer

Elva organisationer samverkar i Byggbranschen i samverkan

LÄS MER

Byggbranschen i samverkan.

Vi bygger ett bättre Sverige.

Publikationer från Byggbranschen i samverkan

Byggbranschen i samverkan har gett ut publikationer om bland annat svartarbete och ID06.

Läs mer