11.000 nya jobb i Finland - har Sverige råd att säga nej till ROT-avdraget?

- Det finska hushållsavdraget är inget trollspö, men det är en fungerande modell för att komma tillrätta med svartjobbsproblematiken, menar Ulla-Maj Wideroos, vice finansminister i Finland.

- Utan hushållsavdraget skulle den svarta marknaden i Finland vara 2.000 årsarbeten större än idag. I augusti tar vi nästa steg och dubblerar avdraget för hushållen i Finland.

I Sverige har ROT-avdraget fram till maj 2004 kostat staten 600 miljoner kronor. En undersökning utförd av analysföretaget Industrifakta visar att staten har en intäkt på 3,2 miljarder kronor för moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter.

- Detta är alltså en lönsam affär för staten, konstaterar Roine Kristianson, vd i VVS-Installatörerna. Svarta jobb har blivit vita, och statskassan har fått in minst en miljard som annars skulle ha gått till olaglig verksamhet.

Undersökningen visar att nära fyra av tio hushåll idag kan tänka sig att köpa hantverkstjänster svart. Med ett ROT-avdrag kan nio av tio tänka sig att köpa vita tjänster i framtiden. Denna typ av skatteavdrag bidrar alltså sannolikt även till en attitydförändring i samhället.

- Mer arbete, mer pengar till statskassan och en attitydförändring till att köpa svarta tjänster; har vi verkligen råd att säga nej till ROT-avdraget? undrar Arne Jacobsson, vd i Målaremästarna.

Deltagare i Almedalsdebatten om att vända byggsektorns svarta jobb till vita arbetstillfällen:

Ulla-Maj Wideroos, vice finansminister Finland; Agnetha Gille, (s) ledamot i finansutskottet; Hans Tilly, ordförande Byggnads; Roine Kristianson, vd VVS-Installatörerna; Arne Jacobsson, vd Målaremästarna; Rolf Persson, vd Industrifakta.

Läs rapporten "Kan svarta jobb bli vita?" på Sveriges Byggindustriers hemsida www.bygg.org.

För ytterligare information, kontakta Arne Jacobsson, vd Målaremästarna, 0705-80 80 80 eller Gisela Högberg, informationschef Sveriges Byggindustrier, 0708-58 24 44.