Behovet av ett höjt och permanent ROT-avdrag bekräftas återigen

2005-11-23

Skatteverket beräknar att svarta inkomster för ungefär 65 miljarder kronor per år inte kommer samhället till godo. Byggindustrin omsätter enligt samma undersökning ungefär 6 miljarder om året i svarta pengar enligt Skatteverket.

Unionkonsult presenterade den 21 november en rapport som bygger på olika undersökningar som Skatteverket genomfört kring svarta tjänster. I rapporten framgår att byggindustrin i absoluta tal uppskattas ha 6,2 miljarder kronor i dolda arbetsinkomster, lokalvården 1,1 miljard och övriga personliga tjänster 2,2 miljarder kronor per år. I förhållande till vitt redovisade arbetsinkomster motsvarar de kalkylerade dolda arbetsinkomsterna 12%, 19% respektive 17 % för de tre sektorerna.

- Oavsett nivån på siffrorna i sig eller i relation till andra sektorer bekräftar undersökningen att insatser mot svartarbete är nödvändiga inom byggbranschen, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Det ger oss ytterligare bränsle att fortsätta verka för ett höjt och permanent ROT-avdrag.

- De tre ROT-avdrag vi haft sedan 1993 har inneburit att tjänster för ca 2 miljarder kronor per år har överförts till den vita sektorn. De arbetstagare som på detta sätt arbetat lagligt bidrar till och kommer i åtnjutande av välfärdssystemet. Statens intäkter i form av moms på arbete och material samt arbetsgivaravgifter har varit 3,5 gånger större än kostnaden för beviljad skattereduktion. Detta innebär att såväl arbetstagarna, byggbranschen som staten blir vinnare med ett ROT-avdrag.

Byggbranschen i samverkan står inte ensam i kampen mot svartarbete. Regeringens nationelle byggsamordnare Sonny Modig anser att man måste förlänga och utöka ROT-avdraget för att stimulera hushållen att köpa vit arbetskraft.

- Vi ser fördelar för alla inblandade parter med ett höjt och permanent ROT-avdrag. Insatsen är  dokumenterat effektiv mot svartarbete och ger samtidigt arbetstagarna trygghet och staten inkomster. Tre önskningar kan alltså uppfyllas på en gång av regeringen...om den vill, avslutar Björn Wellhagen.

Nyligen publicerat material i Dagens Nyheter: