Bra genomslag i Almedalen

2005-10-26

Under politikerveckan i Visby anordnade Byggbranschen i samverkan två olika seminarier. Vi fick ett mycket bra mediagenomslag i riks-, landsorts- och fackpress och vi knöt nya viktiga kontakter med politiker, opinionsbildare och organisationsföreträdare.

Vi hade förberett oss mycket väl. Omkring 150 organisationer medverkade under Almedalsveckan och för att byggbranschen skulle göra ett så starkt intyck som möjligt valde vi (sju arbetsgivarorganisationer inom bygg) att opinionsbilda tillsammans under namnet "Byggbranschen i samverkan".
 
Vi anordnade två seminarier tillsammans under veckan; "Eftersatt underhåll – en tickande bomb” och ”Kan svarta jobb bli vita?". För att även media skulle intressera sig för våra budskap hade vi tagit fram nya fakta om det eftersatta underhållet och om hur ROT-avdraget utnyttjats.
 
I seminarierna medverkade välrenommerade talare som Boverkets GD Ines Uusmann, Lars Birve, VD MKB, riksdagsledamöterna Nina Lundström (fp) och Agneta Gille (s) samt Hans Tilly, Byggnads. På seminariet om ROT-avdraget deltog dessutom Finlands biträdande finansminister Ulla-Maj Wideroos. Hon berättade om Finlands goda erfarenheter av skatteavdrag på hushållsnära tjänster. 
 
Vi var i Almedalen för att knyta kontakter och sprida våra budskap – nästa sommar kommer vi tillbaka. Förberedelserna är redan igång.

Nils Jakobsson, vd på Maskinentreprenörerna, 08-762 70 65, 0708-28 35 59.

test