En miljard extra till staten när ROT-avdraget gjorde svarta jobb vita

Nära fyra av tio hushåll kan tänka sig att köpa hantverkstjänster svart. Det innebär att statskassan går miste om miljarder kronor varje år. Det statsfinansierade ROT-avdraget har hittills kostat staten 600 miljoner kronor. Men avdraget har redan genererat 3,2 miljarder i intäkter i form av arbetsgivaravgifter, moms och löneskatter.

– Medan regeringen ser ett tillfälligt ROT-avdrag som en konjunkturbefrämjande åtgärd så kan vi konstatera att ett sådant avdrag även ger effekt på svartarbetet i hushållssektorn, säger Arne Jacobsson, VD i Målaremästarna.

– En miljard svarta kronor har blivit vita med hjälp av ROT-avdraget, fortsätter Arne Jacobsson.

En ny studie som tagits fram av "Byggbranschen i samverkan" visar att svartjobb i hushållssektorn är ett mycket allvarligt problem för hantverksföretagen och deras anställda, men det är också ett hot mot hela samhällsekonomin. Det ger mindre skatteintäkter för staten, och seriösa företag får allt svårare att överleva.

Skattemoralen har urholkats och det har blivit legitimt att handla svart. Byggbranschen menar att svartjobben måste bekämpas på alla plan. Studien visar att nio av tio hushåll kan tänka sig att köpa hantverkstjänster vitt med ett ROT-avdrag. ROT-avdraget är därför ett effektivt sätt att göra svarta tjänster vita.

– Ett permanent ROT-avdrag med högre skattereduktion på arbetsinsatsen är inte bara gynnsamt för samhällsekonomin. Ett förbättrat avdrag ger människor ett bättre boende och fler arbetstillfällen till byggbranschen, avslutar Arne Jacobsson.


För ytterligare information kontakta
Arne Jacobsson, VD i Målaremästarna, 08-453 90 15, 0705-80 80 80