Många aktiviteter på gång för ett permanent ROT-avdrag

2005-10-26

Efter sommaren har arbetet fortsatt för att opinionsbilda kring ett permanent och höjt ROT-avdrag. Debattartiklar har publicerats i flera lokaltidningar.

En fördjupad och breddad rapport om ”Effekterna av ROT-avdrag 1993-1994, 1996-1999 och 2004” har tagits fram. I rapporten framkommer att ROT-avdrag är ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svarta byggnads- och hantverksarbeten. Under de tre ROT-avdragsperioderna från 1993 och framåt har hittills svarta arbeten för omkring 2 miljarder kronor per år omvandlats till vita. Totalt har statens intäkter från moms och avgifter i samband med ROT-avdragen varit 3,5 gånger större än kostnaderna för beviljade skattereduktioner.
 
Vi presenterade rapporten för både press och politiker i slutet av september. Gensvaret blev positivt; fyra motioner i frågan inlämnades till riksdagen och omkring tjugofem mediainslag publicerades dagarna efter vårt seminarium.

Arbetet fortsätter

"Byggbranschen i samverkan" kommer att fortsätta opinionsbildningen genom olika åtgärder under hösten och vintern. En VD-grupp inom "Byggbranschen i samverkan" uppvaktade Skatteverket i frågan under oktober månad. Vi genomförde även en informationsaktivitet på (s)-kongressen i månadsskiftet oktober/november.    

Under NordBygg i Stockholm i slutet av januari 2006 för vi återigen fram frågan. Vi har även beredskap för att ta upp frågan under Almedalsveckan nästa sommar om så skulle vara behövligt.

Hela byggbranschen står bakom förslaget om höjt och permanent ROT-avdrag. Ett samarbete med Byggnads har inletts för att se hur vi tillsammans kan driva frågan, t.ex. genom debattartiklar. Uppvaktningar av politiker kan också bli aktuella inom ett par månader.

Roine Kristianson; VD, 08-762 75 50, mobil 0709-62 75 50, roine.kristianson@vvsi.se