Ny analys av ROT-avdragens effekter stärker ”Byggbranschen i samverkan”: Permanenta och höj ROT-avdraget!

ROT-avdrag är ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svarta byggnads- och hantverksarbeten. Under de tre ROT-avdragsperioderna från 1993 och framåt har hittills svarta arbeten för omkring två miljarder kronor per år omvandlats till vita. Det framgår av en ny analys av ROT-avdragens effekter, som Industrifakta har gjort på uppdrag av ”Byggbranschen i samverkan”. De två miljarderna kan jämföras med en total svart hushållsmarknad på ca 4,7 miljarder kronor enbart under 2004.

- ROT-avdragen har endast tillåtit upp till max 30 procents skatteavdrag för inköpta arbeten och i flera fall haft snäva tidsbegränsningar. Att effekterna ändå har blivit omfattande bekräftar en annan aktuell studie. Studien visar att hushållen är starkt motiverade att utnyttja denna typ av stöd och att 60 procent inte kan tänka sig att köpa svarta arbeten, säger Arne Jacobsson, vd för Målaremästarna.

Totalt har statens intäkter från moms och avgifter i samband med ROT-avdragen varit ca 3,5 gånger större än kostnaderna för beviljade skattereduktioner. De samlade inköpen av byggnads- och hantverksarbeten i samband med de tre ROT-avdragen motsvarar ca 83.000 årsarbeten. Detta pekar på att även sysselsättningen har påverkats positivt. De allra största effekterna hittills uppnåddes 2004 med inköpta tjänster till ett värde av ca 5,5 miljarder kronor enbart inom konsumentsektorn.

- Detta indikerar att hushållen har blivit mer benägna än tidigare att dra nytta av ROT-avdrag och att detta därmed är ett effektivt instrument för staten för att motverka svarta arbeten. Med en högre avdragsgräns, som t ex den i Finland tillämpade på 50 procent, och med ett permanent ROT-avdrag bör dessutom de positiva effekterna öka ytterligare, avslutar Arne Jacobsson .

För ytterligare information, kontakta Arne Jacobsson, vd Målaremästarna, 0705-80 80 80 eller Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, 0708-99 58 65.