Riksdagsmotioner om skattereduktion

2005-12-28

Under höstens allmänna motionstid i oktober 2005 lades flera förslag om avdrag för hushållsnära tjänster såsom ROT- och RUT-avdrag. Motioner i Sveriges Riksdag