Varför låter vi Sverige förfalla?

Miljonprogrammets bostäder, skolor, vägar och ledningar börjar bli så gamla att större renoveringar är helt nödvändiga. Det låga underhållet leder också till lägre tillväxt och sämre miljö. För att klara av denna ”tickande underhållsbomb” behöver vi satsa dubbelt så mycket på underhåll och ombyggnader som idag, fastslår Bo Antoni, VD i Sveriges Byggindustrier (BI).

– Vårt boende svarar för 40 procent av Sveriges energiförbrukning. För att minska utsläppen och förbättra miljön är det därför viktigt med underhåll, modernisering och energieffektivisering, fortsätter Bo Antoni.

I direkt anslutning till Sveriges bostäder finns åldriga vatten- och avloppssystem. Den tekniska livslängden för över en miljon badrum är redan passerad eller närmar sig slutet. Drygt 1,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus behöver rusta upp sina elanläggningar. Detta är några exempel på konsekvenserna av det eftersatta underhållet som ”Byggbranschen i samverkan” presenterade på ett seminarium under Almedalsveckan i Visby idag.

– Bristande underhåll skapar lidande, sjukdomar och andra typer av svårigheter som drabbar oss alla. Upp till 800 personer insjuknar årligen i legionärssjukan. Av dessa dör var tionde helt i onödan på grund av dåligt underhåll, konstaterar Bo Antoni.

”Byggbranschen i samverkan” förordar därför att

• ett permanent ROT-avdrag införs,
• kommunerna sätter tydliga mål för underhållet,
• bruksvärdessystemet förändras,
• alternativa finansieringsformer för investeringar i infrastruktur prövas,
• investeringar och löpande utgifter skiljs åt i offentliga budgetar.

– Problemet med det eftersatta underhållet kan beskrivas som en ”tickande bomb” och kostnaderna ökar ju längre vi väntar, avslutar Bo Antoni.

Läs sammanställningen "Eftersatt underhåll - en tickande bomb" på Sveriges Byggindustriers hemsida www.bygg.org eller på någon av de övriga organisationernas hemsidor, se nedan.

För ytterligare information, kontakta Bo Antoni, tfn 0709-25 58 36.