Byggbranschen i samverkan uppvaktar finansministern: ”Bekämpa svartjobben med ett höjt och permanent ROT-avdrag!”

Byggbranschen i samverkan överlämnade idag, den 15 september, ett upprop med närmare 6 000 namnunderskrifter till finansministern. I uppropet kräver undertecknarna ett höjt och permanent ROT-avdrag för att bekämpa svartarbetet i hushållssektorn.

– Ett ROT-avdrag kostar inte ett öre för statskassan, utan har bara positiva effekter, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

Svartarbetet i byggsektorn är ett problem. Speciellt allvarlig är situationen i hushållssektorn. Här har det gått så långt att de seriösa hantverkarna och byggföretagen i många fall inte ens anser det lönt att konkurrera med svartjobbarna. En hel sektor hotar att försvinna.

– Detta är självklart ett mycket allvarligt problem för byggföretagen och deras anställda, men det är också ett hot mot hela samhällsekonomin, konstaterar Björn Wellhagen.

Svartarbete har bland annat följande konsekvenser:

ƒ De arbetstagare som arbetar svart blir oförsäkrade och hamnar utanför välfärdssystemet ƒ Svartarbete ger mindre skatteintäkter för statskassan ƒ Svartarbete leder till att seriösa företag får allt svårare att överleva när en viktig
delmarknad faller bort ƒ Skattemoralen urholkas, och det blir allt mer legitimt att handla svart

Svartjobben måste därför bekämpas på alla plan. Ett höjt och permanent ROT-avdrag är ett effektivt sätt att skapa fler vita jobb inom byggsektorn. Vita jobb innebär att arbetstagarna innefattas av välfärdssystemet. Fler byggföretag kan konkurrera om arbetena. Utredningar kring effekterna av de tre ROT-avdrag som funnits sedan 1993 visar att statens intäkter i form av moms på arbete och material samt arbetsgivaravgifter är mer än tre gånger så stora som kostnaden för själva skattereduktionen.

– Nio av tio hushåll skulle köpa hantverksarbeten vitt om de fick göra skatteavdrag för en del av kostnaden. Såväl arbetstagarna, byggbranschen, enskilda som staten blir vinnare med förslaget. Byggbranschen i samverkan vill därför ha ett höjt och permanent ROT-avdrag, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 08-698 58 65 eller 0708-99 58 65.