Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete – inför närvaroredovisning på byggarbetsplatser

Svartarbetet är ett samhällsproblem som kostar miljardbelopp varje år. För att komma till rätta med oseriösa företag och svartarbete i kommunala sektorn krävs både handfasta åtgärder och lagändringar, det visar en undersökning som Industrifakta presenterar på Byggbranschen i samverkans seminarium i Almedalen under måndagen.

Studien, som presenteras på Skanskas byggarbetsplats Wisby Strand, pekar ut tre åtgärder som skulle försvåra för oseriösa företag;

• effektiv identifiering av alla personer på byggarbetsplatser,
• sänkta skatter för att göra svartarbete mindre lönsamt,
• ökad samverkan mellan byggbranschens aktörer, beställare och myndigheter.

Under debatten slog Bo Antoni, vd på Sveriges Byggindustrier (BI), fast att det krävs många olika handfasta åtgärder och att ansvaret för att stoppa svartjobben vilar på flera aktörer.

– Svartarbete skapar en osund konkurrens som missgynnar seriösa företag. Vi i branschen är förstås angelägna att göra vad vi kan och inför därför ett system med närvaroredovisning på byggarbetsplatserna, kallat ID06. Vidare verkar vi för att regler, till exempel ROT-avdrag, skapas som uppmuntrar till vita arbeten, säger Bo Antoni.

I Norge drivs sedan fyra år ett samarbete mellan byggbranschen, fackföreningen och olika myndigheter. Insatserna riktar främst in sig på att förändra inställningen till svartarbete, finna nya samarbetsformer, förbättra kontrollrutiner och kontraktsförhållanden samt att se över regelverk.

– Det ska bli lättare att vara seriös och svårare att vara oseriös, var mottot när vi startade projektet. uppmärksamheten kring frågan har ökat, och det har blivit svårare för oseriösa företag att agera, säger Sverre A Larssen, administrativ direktör vid Byggenaeringens Landsforening i Norge.

Byggentreprenörer, elektriker, vvs-montörer, målare, plåtslagare, maskinentreprenörer och glasmästare - alla är vi med och påverkar den svenska infrastrukturen. Byggbranschen i samverkan representerar sju bransch- och arbetsgivarorganisationer som företräder 12.300 svenska företag med 129.000 anställda.

Sverre A Larssen framhåller vidare att långsiktighet och samordnade insatser är en förutsättning för att få bukt med oseriös verksamhet.

– Vi har inlett ett erfarenhetsutbyte med Norge och kommer därigenom att sporra och inspirera varandra framledes. Detta är en viktig pusselbit i vårt arbete att förbättra branschens anseende, för att kunna attrahera framtida medarbetare och fortsätta utvecklas, avslutar Bo Antoni.


För mer ytterligare information kontakta:

Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier, tel 0709-25 58 36
Sverre A Larssen, adm dir Byggenaeringens Landsforening i Norge, tel +47 91 70 24 53
Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, tel 0708-99 58 65