E-posta politiker om ROT+RUT=jobb

2006-04-03

Idag öppnas möjligheten att via e-post försöka övertyga politiker om behovet av att införa ett permanent ROT- och RUT-avdrag. Det är Almega och Byggbranschen i samverkan som i samarbete med Argumentera.se, under tiden april till och med 10 juli, vill underlätta för vanliga människor att delta i samhällsdebatten med sakliga argument.

- På webbplatsen argumentera.se får nu alla de människor som tror att ett permanent införande av ett ROT- och RUT-avdrag skulle vara bra, möjlighet att själva, enkelt och direkt, påverka våra beslutsfattare, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

- Vi har haft tillfälliga ROT-avdrag under tre perioder sedan 1993 och erfarenheterna har varit mycket positiva, arbeten för flera miljarder årligen har blivit vita genom ROT-avdragen, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

- Det är märkligt att vi i Sverige diskuterar detta år efter år samtidigt som flera andra länder i EU redan infört skatteavdrag med mycket gott resultat och dessutom satsar stort på att öka den hushållsnära tjänstesektorn för bättre livskvalitet och nya jobb, säger Ulf Lindberg.

Nya vägar måste prövas för att ge människor möjlighet till arbete och försörjning. Det sker idag ett reformarbete runt om i Europa, där bland annat Finland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien och Belgien satsar på olika skattelättnader för att stödja en tjänsteutveckling riktade mot de privata hushållen.

Undersökning på undersökning visar att människor går på knäna för att få vardagens bestyr att gå ihop. Det är barnen, äktenskapen våra nära och kära som får ta smällen när tiden inte räcker till. Vi har ett Sverige där många känner sig otillräckliga och välfärden känns långt borta, trots att de flesta har det materiellt bra ställt.

Almega och Byggbranschen i samverkan har ett förslag som skapar möjligheter till varaktiga förbättringar på arbetsmarknaden. Återinför ett höjt och permanent ROT-avdrag och kalla det ROT/RUT-avdrag. Det ska gälla för såväl byggtjänster som rengöring, tvätt och andra hushållsnära tjänster. Det skulle leda till jobb i företag som skulle kunna växa på en marknad där det redan idag finns en stor efterfrågan.


 
För mer information:

Argumentera.se
Håkan Tenelius
ansvarig utgivare
mobil. 070-591 00 56
www.argumentera.se

Almega
www.almega.se/press

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Byggbranschen i samverkan
www.byggbranschenisamverkan.se

Björn Wellhagen
Projektledare
Tel. 08-698 58 65
Mobil. 0708-99 58 65

Gisela Högberg
Informationschef Sveriges Byggindustrier
tel. 08-698 58 24
mobil. 0708-58 24 44

Argumentera.se är en politisk och religiös fristående webbplats. Syftet med Argumentera.se är att underlätta för vanliga människor att delta i samhällsdebatten med sakliga argument. Argumentera.se finansieras via sponsorer.

Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.

Byggbranschen i samverkan är en grupp av sju bransch- och arbetsgivarorganisationer som tillsammans representerar 12 000 företag med 130 000 anställda. I gruppen ingår Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målarmästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS-Installatörerna.