En bit på väg - - halvbra förslag om skatteavdrag för hushållsnära tjänster

2006-12-22

Idag skickades regeringens förslag om reducerad skatt på hushållstjänster ut på remiss. Förslaget väntas göra det lättare för den vita marknaden att konkurrera med den svarta. Sveriges Byggindustrier (BI) skriver i en kommentar att effekten skulle vara betydligt större om ROT-tjänsterna ingick. Pressmeddelande.