Finska hushållsavdraget allt populärare

2006-01-24
Det finska skatteavdraget för hushållsnära tjänster utnyttjas av allt fler. 2004 användes det av 175.000 personer, en ökning med drygt 20 procent från året innan. De närmaste åren beräknas var sjätte finskt hushåll ta vara på möjligheten. Läs mer...