Gränslöst samarbete mot svartjobb i byggbranschen

2006-11-23

Varför drabbas bygg- och anläggningsbranschen av svartarbete? Vilka strukturella faktorer gör att denna bransch är särskilt sårbar? Svaren på bland annat dessa frågor är betydelsefulla i arbetet mot oseriös verksamhet inom branschen. Byggbranschen i samverkan och fyra byggfackförbund finansierar nu tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande Rådet, Brå, en undersökning av svartarbetet i byggbranschen. Pressmeddelande