Hushållsnära tjänster skapar nya jobb i Europa

2006-07-06
Almega och Byggbranschen i samverkan föreslår ett skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster på 60 procent av arbetskostnaden samt ett maximibelopp för avdraget på 100.000 kronor per person och år. I förslaget ingår också att barn ska få göra avdrag för tjänster som utförs i deras föräldrars hem.

- En regering som säger sig ha som första prioritet att få fler människor i arbete uppvisar förvånansvärd fantasilöshet när det gäller konkreta idéer. Tjänsteföretagen är villiga att diskutera skatteavdragets utformning med regeringen, så att det skapar största antalet nya jobb, men det förutsätter en samtalspartner som inte på förhand bestämt sig för att det är mer värt att inte ändra intagna ståndpunkter än att hjälpa människor ur arbetslöshet, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

En undersökning utförd av analysföretaget Industrifakta – som presenterades i Almedalen vid seminariet ”Vad väntar vi på? ROT + RUT = JOBB” – visar att längre avdragsperioder eller permanent ROT-avdrag skulle motverka svartarbeten. Mer än 80 procent av villahushållen anser till exempel att ett ROT-avdrag leder till minskat intresse för att köpa svarta tjänster.

- Både tidigare erfarenheter av ROT-avdrag och internationella studier talar för att ett skatteavdrag för köp av ROT-tjänster är en ren samhällsekonomisk vinst. Vinsten är bland annat ökade skatteintäkter, fler nya jobb och en ökad boendestandard, säger Arne Jacobsson, vd för Målaremästarna.

En reform om hushållsnära tjänster – liknande den som genomförts i Finland och som förordas av Almega och Byggbranschen i samverkan – innefattar förutom renovering, ombyggnad och tillbyggnad även städning, tvätt, rengöring och omsorg.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, 0703-45 69 51
Arne Jacobsson, vd Målaremästarna, 0705-80 80 80