Ny momsredovisning 1 juli 2007

2006-12-30

Regeringen har idag (torsdag 30 november) beslutat att de regler om s.k. omvänd skattskyldighet mellan byggföretag, som riksdagen tidigare i år beslutat om, ska träda i kraft och tillämpas från och med den 1 juli 2007.

De nya reglerna innebär att det byggföretag som köper en byggtjänst, och inte det som utför byggtjänsten, ska redovisa momsen i sin skattedeklaration. Systemet innebär att ingen moms betalas till staten förrän en beställare som inte är byggföretag ska faktureras.

Reglerna berör samtliga företag som utför traditionella byggtjänster, hyr ut byggmaskiner med förare samt utför byggstädning. Även företag som hyr ut personal för att utföra dessa tjänster berörs.

Sveriges Byggindustriers (BI) Entreprenörsskola har under hösten genomfört ett antal seminarier där information lämnats om de nya reglerna och därigenom nått ca 300 företag. Behovet av information bedöms emellertid som mycket större. BI avser därför att under våren 2007 genomföra ytterligare en seminarieserie för att nå ännu fler företag med information kring reglerna. Tidpunkten för dessa seminarier är ännu inte fastställd, men om du är intresserad av att delta så kan du göra en intresseanmälan på www.bygg.org/kurs eller kontakta närmaste BI-kontor.

Omvänd skattskyldighet är en av de åtgärder som Byggbranschen i samverkan (BBIS) föreslår i sitt program ”Krafttag mot svartarbete”.

Frågor besvaras av Staffan Renström, 08-698 58 58