Ny momsredovisning 1 juli 2007

2006-12-01
Regeringen beslutade den 30 november att de regler om s.k. omvänd skattskyldighet mellan byggföretag som riksdagen tidigare i år beslutat om, ska träda i kraft och tillämpas från och med den 1 juli 2007. De nya reglerna innebär att det byggföretag som köper en byggtjänst, och inte det som utför byggtjänsten, ska redovisa momsen i sin skattedeklaration.

Systemet innebär att ingen moms betalas till staten förrän en beställare som inte är byggföretag ska faktureras.

Reglerna berör samtliga företag som utför traditionella byggtjänster, hyr ut byggmaskiner med förare samt utför byggstädning. Även företag som hyr ut personal för att utföra dessa tjänster berörs.

Omvänd skattskyldighet är en av de åtgärder som Byggbranschen i samverkan (BBIS) föreslår i sitt program ”Krafttag mot svartarbete”.

Frågor besvaras av Staffan Renström, 08-698 58 58