Ny politik för samhällsbyggnadssektorn ger 100 000 nya jobb

Det behövs en ny politik för byggande - först då skapas förutsättningar för en hållbar tillväxt. Om bygginvesteringarna i Sverige ökade till samma nivå som EU-genomsnittet skulle det ge minst 60 000 nya jobb i byggsektorn och ytterligare 40 000 nya jobb i andra sektorer.

Det konstaterar tolv företrädare för samhällsbyggnadssektorn som på tisdagen vid ett seminarium i Almedalen i Visby presenterade rapporten "Vi bygger hållbar tillväxt".

- Bygginvesteringarna i Sverige har sedan 1990-talets början varit lägre än i flertalet andra länder, och dessutom betydligt lägre än vad som behövts för att bostadsmarknaden och transportsystemen ska fungera effektivt, säger Lars Jagrén, författare till rapporten och chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

- Vi har dessutom ett snabbt växande underhållsberg, framför allt i miljonprogrammets bostäder.

De tolv organisationerna menar att ökade bygginvesteringar är positivt för den ekonomiska tillväxten, för den sociala hälsan och välbefinnandet och för miljön. Och det skulle också utan tvekan bidra till många nya jobb i samhället.

För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:

Lars Jagrén, Sveriges Byggindustrier, mobil 0708-335868
Mats Björs, Betongvaruindustrin, mobil 0708-874357