ROT-avdraget minskade svartarbetet

2006-06-20

Drygt 250.000 småhusägare runt om i landet ansökte tidigare i år om s.k. ROT-avdrag (5.500 i Västmanland, 7.500 i Södermanland och 7.000 i Uppsala län). Det var ungefär 20 procent fler ansökningar än vad Skatteverket hade räknat med. Detta enligt ett pressmeddelande från Skatteverket Mälardalsregionen.

- Fler ansökningar än väntat men det tycker vi är positivt eftersom den här sortens skattereduktion har bidragit till att gynna marknaden för de hantverkare som jobbar vitt. Jag har naturligtvis inga bevis, men visst måste ROT-avdraget ha inverkat positivt på branschen, säger Andreas Elvén, enhetschef på Skatteverket Mälardalsregionen som omfattar Västmanland, Södermanland och Uppsala län.

Skatteverket får medhåll från Byggbranschen i samverkan (BBIS) som med sina 12.000 medlemsföretag representerar byggsektorn. 

- Svartarbete är ett problem i vår bransch. De allra flesta är seriösa men vi vet att det förekommer svartarbete och vi arbetar för att få till stånd en ändrad attityd till svartarbete och skapa regler som gynnar vita arbeten. Vi välkomnar exempelvis åtgärder som innebär ett stöd för företag inom byggsektorn som vill göra rätt för sig, säger Björn Wellhagen, projektledare på Byggbranschen i samverkan (BBIS).

BBIS har låtit utföra en utredning som ger stöd åt Skatteverkets teori om att svartarbetet minskat sedan ROT-bidraget infördes.

- Vi är mycket positiva till ROT-avdraget därför att det skapat incitament för både företag och hushåll att göra svarta arbeten vita, berättar han. 

Byggbranschen skulle välkomna ett höjt och permanent ROT-avdrag.

- Ett höjt och permanent ROT-avdrag är det bästa sättet att göra svarta jobb vita inom hushållssektorn. Det skulle innebära att fler privatpersoner får råd att anlita hantverkare för sina ROT-arbeten och att fler byggföretag blir intresserade av ROT-marknaden, vilket gynnar konkurrensen. Fördelarna är många.

Sedan 1993 har vi haft tre ROT-avdragsperioder.

- Dessa har enligt byggbranschen inneburit att tjänster för cirka två miljarder kronor per år har överförts till den vita sektorn. Statens intäkter i form av moms på arbete och material samt arbetsgivaravgifter har varit avsevärt större än kostnaden för skattereduktionen. Det finns alltså många vinnare med ett höjt och permanent ROT-avdrag; hushållen, hantverkarna, de seriösa byggföretagen och staten, anser Björn Wellhagen.
 
Skattereduktionen kunde bli maximalt 10.500 kronor för småhus, 5.000 kronor för bostadsrättslägenheter. För hyreshus var skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden. Maximalt uppgick skattereduktionen till 20.000 kr eller tre gånger fastighetsskatten på bostaden 2004. Man fick avdrag om man anlitat någon med F-skatt och om arbetskostnaden var minst 2.000 kronor. ROT-avdraget fanns inte med i årets budgetproposition, så i dagsläget är det inte möjligt att göra avdrag när man renoverar, bygger om eller bygger till sitt hus.

Ett ytterligare sätt för Skatteverket att bekämpa svartarbete är previsionsverksamheten som i korthet innebär att Skatteverket hjälper beställaren att "kolla upp" aktuella entreprenörer innan upphandlingen startar.

- På så vis kan risken minimeras för att oseriösa företag får nya uppdrag. Erfarenheterna från de projekt som genomförts är goda, säger Andreas Elvén.

Anders Lenhammar
Presskontakt
Skatteverket Västerås

Björn Wellhagen
Sveriges Byggindustrier