Så blir svarta jobb vita

Högt skattetryck och svartarbete utgör några av de största problemen för byggbranschen. De sju arbetsgivarorganisationerna inom Byggbranschen i samverkan anser att det nya ID- och registreringsprojektet samt ett permanent ROT-avdrag kommer att minska problemen med svart arbetskraft.

– ID- och registreringsprojektet pågår inom Byggbranschen i samverkan, vilket innebär att arbetet nu bedrivs i ett betydligt större forum än tidigare, säger Arne Jacobsson, VD för Målaremästarna.

Obligatorisk legitimation och närvaroregistrering på byggarbetsplatser tillhör de viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med svartjobbsproblematiken.

För att ID- och registreringssystemet ska kunna fungera i förhållande till underentreprenörerna tas nu systemet upp i ett nytt standardavtal. Närvaroredovisningssystemet hjälper i första hand till att motverka svartarbete på större arbetsplatser. Det ger även möjligheter för myndigheter att i efterhand granska byggarbetsplatser.

– Vi vill att byggherrarna ska ta ett större ansvar, vilket de kan göra i samband med nya ID- och registreringsregler, fortsätter Arne Jacobsson. Samma regler gäller för alla som finns på arbetsplatsen, både entreprenörer och leverantörer. Förutom att vi på ett effektivt sätt kan motverka svartarbete finns även en viktig säkerhetsaspekt; man vet säkert vilka personer som befunnit sig på arbetsplatsen ifall någonting, exempelvis en olycka, inträffar.

För att kunna genomföra legitimationsplikt och registrering på arbetsplatser rent praktiskt och föra ut systemet på marknaden, tas nu olika tekniska lösningar fram. Där spelar givetvis lagstiftningen in, exempelvis när det gäller elektronisk registrering.

Krav på legitimationsplikt och närvaroregistrering innebär bland annat följande:

  • Alla på arbetsplatsen ska ha med sig körkort eller annat ID-kort och bära synlig namnbricka. 
  • Uppdragstagaren ska skriftligen föranmäla de anställda som har rätt att befinna sig på arbetsplatsen. 
  • General- eller totalentreprenören måste föra en närvaroförteckning. 
  • Uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar namnbricka eller legitimation.  
  • Närvaroförteckningen sparas i två år efter entreprenadtidens utgång och görs tillgänglig för myndighets granskning. 
  • Vitessanktion, 500 kr per gång och anställd, får den som inte bär namnbricka eller saknar legitimation. 
  • Entreprenören är skyldig att ta in bestämmelsen i avtal med underentreprenörer. 

Också ROT-avdraget är ett effektivt sätt att motverka svartarbete inom byggsektorn. Byggbranschen i samverkan har tidigare visat att ROT-avdragen ger en vinst för alla aktörer – stat, arbetsgivare, arbetstagare och konsument. Det handlar om en överföring av ungefär två miljarder kronor om året till den vita arbetsmarknaden. Detta innebär ökade intäkter på 850 miljoner kronor per år för staten. Denna intäktsökning räcker exempelvis till 9 500 höftledsoperationer, 2 100 lärare, förbättring av 21 mil väg eller 2 800 anställda inom hemtjänsten.

– ROT-avdraget är ett effektivt sätt att göra svarta jobb vita. Vita jobb är en vinst för hela samhället, bl.a. innebär det högre intäkter till staten. Vita jobb genererar på så vis möjlighet att exempelvis förbättra den offentliga servicen. Detta är en positiv effekt som inte nog kan betonas i debatten, säger Björn Wellhagen, projektansvarig  Byggbranschen i samverkan.

Byggbranschen i samverkan ser de svartarbeten som uppdagas i branschen som mycket illavarslande och tar med det bestämdaste avstånd från dem. Det är väsentligt att attityden till svartarbete förändras i samhället på olika håll. ROT-avdraget är en morot till attitydförändring hos främst hushållen. Ett permanent och höjt ROT-avdrag skapar möjligheter för konsumenter att få råd att köpa byggtjänster utan att bryta mot lagen. 

– Byggbranschen i samverkan vill visa på möjligheterna och fördelarna med ett höjt och permanent ROTavdrag. Det är ett effektivt sätt att motverka svartarbete, samtidigt som det ger tryggare anställningsförhållanden, rättvisare konkurrensvillkor och ökade inkomster för staten. Byggbranschen i samverkan kommer under Nordbygg att ha ett upprop i frågan i form av en namninsamling, som sedan överlämnas till finansminister Pär Nuder. Vi hoppas att merparten av de förväntade 60 000 besökarna till mässan kommer att skriva på uppropet för ROT-avdraget, säger Björn Wellhagen.

– Förslagen om ROT-avdrag och registreringsrutiner är bra åtgärder för att intensifiera bekämpningen av den svarta arbetsmarknaden, säger Jens Hoffmann, VD för stockholmsföretaget Dipart AB. Styrkan i förslaget är att det arbetats fram i samförstånd med samtliga stora aktörer i byggbranschen.

Förhoppningsvis kommer det framtida arbetet att leda till ett utökat beställaransvar och att myndigheterna får möjlighet att göra oannonserade arbetsplatskontroller, på samma sätt som man framgångsrikt gör inom restaurangnäringen.

– Vi i Byggnads har alltid tyckt att det har varit bra med ROT-avdrag, men tidigare har det varit utifrån sysselsättningsaspekter, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads. Men nu ser vi ett nytt behov, nämligen att få ordning och reda i byggbranschen och att göra svarta jobb vita. Det som vi tycker är viktigt är att kollektivavtalen ska gälla och efterlevas. Ett sätt att få ordning och reda är att registrera vilka som finns på våra byggarbetsplatser.

För ytterligare information ring

Arne Jacobsson, Målaremästarna, 0705-80 80 80

Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, 0708-99 58 65

Jens Hoffmann, Dipart AB, 0707-32 22 32 Hans Tilly, Byggnads, 0708-99 58 65