Schyman gillar inte ROT/RUT

2006-07-06
- Fram för billigare färdiglagad mat och kemtvätt för heltidsarbetande familjer och ensamstående. Men jag är definitivt emot att det ska komma hem en person och sköta städningen. När det gäller renoveringar så finns det undersökningar som visar att de flesta svenskar idag har det så gott ställt att vi faktiskt har råd att betala det som krävs för en sådan tjänst, säger Gudrun Schyman.

Byggbranschen i samverkan och Almega föreslår ett skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster på 60 procent av arbetskostnaden samt ett maximibelopp för avdraget på 100 000 kronor per person och år. I förslaget ingår också att barn ska få göra avdrag för tjänster som utförs i deras föräldrars hem.

- Fram för billigare färdiglagad mat och kemtvätt för heltidsarbetande familjer och ensamstående. Men jag är definitivt emot att det ska komma hem en person och sköta städningen. När det gäller renoveringar så finns det undersökningar som visar att de flesta svenskar idag har det så gott ställt att vi faktiskt har råd att betala det som krävs för en sådan tjänst, säger Gudrun Schyman.

- Och varför ska man just införa skatteavdrag i byggbranschen? Svartjobben i transportsektorn är betydligt fler. Men hur skulle det se ut om man skulle införa skattelättnader på taxiresor för att komma till rätta med svartjobben i den sektorn?

För ytterligare information, kontakta gärna:
Peter Olofsson, pressansvarig Byggbranschen i samverkan, 0733-46 75 71

Undersökningen ”Utvärdering av åtgärder mot svartarbete – konsumentmarknad” finns att ladda ner på: www.byggbranschenisamverkan.se och www.almega.se.

Pressmeddelande