Stoppa svartjobben och öka statens intäkter med 60 miljarder

2006-09-01

 

Detta e-brev har den här veckan skickats till utvalda kommun- och riksdagspolitiker:

Stoppa svartjobben och öka statens intäkter med 60 miljarder

Vi gissar att du sett Expressens artikelserie den senaste veckan. Artiklarna visar hur vanliga människor arbetar svart för att få ekonomin att gå ihop. Och 3 av 4 personer tycker att det är helt okey.

Skattemyndigheten har färska siffror som förstärker den dystra bilden;

  • Svartarbetet omsätter årligen ca 120 miljarder
  • 66 000 heltidsarbeten finns i den svarta sektorn
  • Vart femte hushåll har köpt svarta tjänster det senaste året

En del av detta svartarbete förekommer dessvärre inom byggsektorn. Vi, arbetsgivare i byggbranschen, ser hur våra medlemmar drabbas. De konkurreras ut från den privata sektorn. De svenska hushållen beräknas köpa svarta byggnads- och hantverksarbeten för ungefär 5 miljarder kronor årligen. Detta gör att staten förlorar ca 3 miljarder kronor i oredovisade skatter och avgifter. Det finns ett effektivt medel för att motverka svartarbete på konsumentmarknaden; ett höjt och permanent ROT-avdrag. Undersökningar visar att varje krona i ROT-avdrag ger drygt tre kronor tillbaka till staten i form av arbetsgivaravgifter och moms.

Inom den professionella sektorn ser vi att den organiserade brottsligheten har etablerat sig inom byggsektorn. Vi har medlemmar som hotats eller till och med misshandlats när de försöker bedriva hederlig verksamhet. Vårt program ”Krafttag mot svartarbete” innehåller förslag till åtgärder för att motverka svartarbete. Inom detta program håller vi själva på med att införa ID06, ett inpasseringssystem med personalliggare som synliggör det vita arbetet på byggena. Vi drar vårt strå till stacken. De övriga förslagen i programmet ansvarar staten och andra aktörer i samhället för. Vi byggarbetsgivare agerar aktivt i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är att åstadkomma en utbredd negativ attityd till svartarbete och att regler skapas som uppmuntrar till vita arbeten.

Vi skriver till dig för att vi behöver assistans. Hjälp oss att bekämpa svartarbete!

Med vänliga hälsningar

Björn Wellhagen
Projektledare för Byggbranschen i samverkan
Tel 08 698 58 65, 0708-99 58 65