Svenskarna vill helst ha ett ROT-avdrag

Regeringen vill införa ett avdrag för hushållstjänster - ett s.k. RUT-avdrag* - vilket i sig är positivt. Konsumenterna vill dock hellre ha ett avdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT-avdrag), säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Synovate Temo har gjort en undersökning bland allmänheten som tydligt visar att man är mer intresserad av ROT-tjänster än av RUT-tjänster.

Hela 87 procent av befolkningen vill ha hjälp i hemmet. Hos gruppen mellan 30 och 44 år där en stor andel barnfamiljer finns, vill hela 92 procent ha hjälp hemma. 56 procent av alla tillfrågade uppgav att de skulle välja ROT-arbeten medan 31 procent skulle föredra RUT-arbeten. Nästan dubbelt så många väljer alltså hjälp med olika byggnadsarbeten framför städ-, tvätt- och barnpassningsarbeten.

Alliansens och oppositionens sympatisörer skiljer sig inte åt vad gäller valet mellan ROT- eller RUTarbeten. Däremot skulle fler av alliansens sympatisörer (36 procent) lägga pengar på städ- och tvättjänster än oppositionens sympatisörer (28 procent). 

- Undersökningen pekar på en viktig skillnad mellan svenskarnas reella behov och regeringens politiska avsikt, fortsätter Björn Wellhagen.  Regeringen diskuterar avdrag för städ- och tvättjänster medan befolkningen anser sig behöva mer avlastning med renovering och ombyggnad. 

- Resultaten i undersökningen stöds av tidigare erfarenheter från Finland. Det avdrag för hushållsnära tjänster som finns där sedan några år visar att det är mest byggtjänster som utnyttjas. Om vi gör som i Finland, och låter människor själva välja vilken typ av tjänster de önskar hjälp med, kommer regeringen att lyckas bättre i sitt strävan att skapa nya jobb och att underlätta vardagspusslet. Dessutom kommer ännu fler svarta jobb att bli vita, avslutar Björn Wellhagen. 

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen Projektledare för Byggbranschen i samverkan, BBIS

bjorn.wellhagen@bygg.org Tel 08-698 58 65

www.byggbranschenisamverkan.se

 

* rengöring, underhåll och tvätt