Ungdomspolitiker vill satsa på mer marknad och mindre politik

- Om jag var statsminister skulle jag satsa på att minska det politiska inflytandet över byggandet, och också sänka skatterna. Det sa Fredrick Federley, CUF, i en debatt i Almedalen då företrädare för samhällsbyggnadssektorn drabbade samman med fyra ungdomspolitiker.

Han fick medhåll av Ella Bohlin, KDU:
-Kommer jag till makten så kommer jag att verka för en förenklad plan- och byggprocess.

Seminariet "Vi bygger hållbar tillväxt - en ny politik för byggande" tog annars fasta på globalisering, samverkan och industrialisering. Kort sagt, förnyelse inom byggandet.

-Nytänkandet inom samhällsbyggnadssektorn har börjat. Företagen inom sektorn jobbar intensivt, men motsvarande förändring ser vi dessvärre inte inom politiken, säger Lars Jagrén, ekonom och författare till rapporten "Vi bygger hållbar tillväxt".

Studien sammanfattar samhällsbyggnadssektorns betydelse för ekonomin, och slår bland annat fast att 100 000 nya jobb kan skapas. Detta under förutsättning att bygginvesteringarna ökar till samma nivå som EU-genomsnittet.

- Men vi får inte fastna i en diskussion enbart kring bostäder - det är viktigt att debatten gäller hela infrastrukturen, slutar Lars Jagrén.

Rapporten "Vi bygger hållbar tillväxt" kan hämtas på www.byggbranschenisamverkan.se.


För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta gärna:
Lars Jagrén, Sveriges Byggindustrier, 0708-335868
Mats Björs, Betongvaruindustrin, 0708-874357
Peter Olofsson, presschef Byggbranschen i samverkan, 0733-46 75 71