Välkommen till byggsektorns 5 seminarier i Visby 3-7 juli!

Vi är 18 organisationer som tillsammans inbjuder till 5 olika seminarier under Almedalsveckan den 3-7 juli, se bifogad pdf.

3 juli 11.00 – 13.00 Lunchseminarium: För ett friskare arbetsliv
3 juli 14.30 – 16.30 Seminarium: En vit byggbransch – nolltolerens mot svartarbete
4 juli 09.00 – 11.00 Seminarium: Vem ska bygga Sverige?
4 juli 13.00 – 14.30 Seminarium: Vi bygger en hållbar tillväxt – en ny politik för byggande
6 juli 11.00 – 13.00 Lunchseminarium: Vad väntar vi på? ROT+RUT=JOBB

Träffa oss även hela veckan på Donners Plats då vi bl a samlar namnunderskrifter för ett höjt och permanent ROT-avdrag!

För ytterligare information, kontakta gärna Gisela Högberg, projektkoordinator, 0708-58 24 44, eller Peter Olofsson, pressansvarig, 0733-46 75 71.