Nätverket Svensk Byggnäring: Energieffektivisering viktigt för byggnäringen

- De svenska hushållen kommer att ha ett stort elbehov även i framtiden så vi måste se till att effektivisera elanvändningen.

Det säger Hans Enström, vd i Elektriska Installatörsorganisationen EIO, en del i Nätverket Svensk Byggnäring. 


Hans Enström instämmer i slutsatserna i branschorganisationen Svensk Energis kartläggning av unga svenskars syn på el och framtida elförbrukning. Undersökningen visar att en majoritet av de tillfrågade 18-35-åringarna tror på en oförändrad eller ökad egen elförbrukning i framtiden.

- Våra medlemsföretag måste ta del av den stora tillväxtpotential som kommer att erbjudas inom området energieffektivisering, uppmanar Hans Enström.

Han nämner även lagen om energideklarationer som en bidragande orsak till nya arbetstillfällen inom området energieffektiva tjänster.

- Det kommer att krävas att flera företag arbetar med energieffektiva lösningar. Det är något som berör oss alla inom byggnäringen, säger Hans Enström.


Vill du veta mer?
Peter Olofsson, presschef för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan, 0733-
467571