Nätverket Svensk Byggnäring: "Hjälp oss regeringen – vi vill skapa nya jobb till Gotland och övriga Sverige!"

Långsiktigt högre bygginvesteringar skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Om bygginvesteringarna i Sverige ökade till samma nivå som EU-genomsnittet skulle det ge minst 60.000 nya jobb i byggsektorn och ytterligare 40.000 nya jobb i andra sektorer.

- Vi erbjuder regeringen 100.000 nya jobb. Den motprestation vi vill ha är att bygginvesteringarna i Sverige ökar till samma nivå som EU-genomsnittet, det vill säga kring 10,5 procent av BNP.

- Enligt våra beräkningar skulle det här till exempel innebära 625 nya jobb till Gotland.

Det säger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier, en av organisationerna i Nätverket Svensk Byggnäring som består av 15 bransch- och arbetsgivarorganisationer inom byggsektorn.

Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland, kommenterar:

- Det här vore jättepositivt för länet och näringslivet på Gotland. Vi måste skapa fler bostäder som innebär fler fastboende på ön, vilket skulle ge oss en positiv befolkningsutveckling.

Lars Jagrén fortsätter:

- Bygginvesteringarna i Sverige har sedan 1990-talets början varit lägre än i flertalet andra länder, och dessutom betydligt lägre än vad som behövts för att bostadsmarknaden och transportsystemen ska fungera effektivt.

- Högre bygginvesteringar är också nödvändiga för att kunna minska energianvändningen eftersom bo- och byggsektorn svarar för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Vi har dessutom ett snabbt växande underhållsberg, framför allt i miljonprogrammets bostäder.

Ökade bygginvesteringar är positivt för den ekonomiska tillväxten, för den sociala hälsan och välbefinnandet och för miljön. Och det skulle också utan tvekan bidra till många nya jobb i samhället.

Dessa frågor diskuteras vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Svensk Byggnäring idag torsdag den 12 juli. Plats: Wisby Strand. Tid: 13.00-15.00. Bland debattörerna finns miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, Svenskt äringslivs chefekonom Stefan Fölster och Hyresgästföreningens Barbro Engman.

För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:

Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier, 0708-335868
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
Byggnäring, 0733-467571