100.000 nya jobb till samhällsbyggnadssektorn

Långsiktigt högre bygginvesteringar skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Om bygginvesteringarna i Sverige ökade till samma nivå som EU-genomsnittet skulle det ge minst 60.000 nya jobb i byggsektorn och ytterligare 40.000 nya jobb i andra sektorer.

- Bygginvesteringarna i Sverige har sedan 1990-talets början varit lägre än i flertalet andra länder, och dessutom betydligt lägre än vad som behövts för att bostadsmarknaden och transportsystemen ska fungera effektivt, säger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

- Högre bygginvesteringar är också nödvändiga för att kunna minska energianvändningen eftersom bo- och byggsektorn svarar för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Vi har dessutom ett snabbt växande underhållsberg, framför allt i miljonprogrammets bostäder.

Ökade bygginvesteringar är positivt för den ekonomiska tillväxten, för den sociala hälsan och välbefinnandet och för miljön. Och det skulle också utan tvekan bidra till många nya jobb i samhället.

Dessa frågor diskuteras vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Svensk Byggnäring i morgon, torsdag 12 juli. Plats: Wisby Strand. Tid: 13.00-15.00.

Bland debattörerna finns miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster och Hyresgästföreningens Barbro Engman.

För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:

Lars Jagrén, chefsekonom Sveriges Byggindustrier, 0708-335868
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
Byggnäring, 0733-467571