Anders Lindström, fd generaldirektör för Medlingsinstitutet: Modernisera konfliktreglerna!

Förändringar av konfliktreglerna står fortfarande högt på agendan för rbetsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv.

Vid ett seminarium i Almedalen fick arbetsgivarsidan stöd av Medlingsinstitutets före detta generaldirektör Anders Lindström som på nära håll har sett fackförbundens missbruk av strejkvapnet. Han hänvisade särskilt till Svenska Elektrikerförbundets konfliktmissbruk, och uppmanade LO och Svenskt Näringsliv att uppta förhandlingar för att uppnå en bättre balans till kommande avtalsförhandlingar.

- Jag noterar med intresse att LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin öppnar för möjligheten till samtal mellan parterna. Jag hoppas att LO har kraften och modet att våga modernisera rätten till stridsåtgärder, säger Hans Enström, arbetsgivarorganisationen Elektriska Installatörsorganisationen EIO som är medlem i Nätverket Svensk Byggnäring.

- Jag har ju i färskt minne den senaste avtalsrörelsen där Elektrikerförbundet än en gång blåste till strid nästan innan vi satt oss vid förhandlingsbordet. Jag hoppas därför att vi redan i nästa avtalsrörelse kan få ett kollektivavtal utan konflikt.


Vill du veta mer?
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
samverkan, 0733-467571