Borg öppnar för ROT-avdrag

2007-12-18

Avdraget för hushållstjänster bör utvidgas till att även gälla ROT-tjänster, men först när konjunkturen i byggsektorn svängt, säger Anders Borg vid ett pressmöte om bidragsfusk.

– Regeringens ambition är bra men motivet är fel och därmed fördröjs införandet av ett viktigt redskap för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet i byggbranschen, säger Björn Wellhagen, projektledare för ”Krafttag mot svartarbete”. Det förekommer tyvärr svartarbete även i en högkonjunktur och just då borde effekterna bli som störst. Ett ROT-avdrag är en insats för att motverka oseriösa aktörer i branschen.

Skatteverket har uppskattat att staten går miste om ungefär 5 miljarder kronor om året på grund av att hushållen köper svarta byggtjänster. Industrifakta har bedömt att under tidigare perioder med ROT-avdrag (då begränsat till 30%) har två miljarder kronor förts från den svarta till den vita sektorn. Detta har gjort att statens inkomster har ökat med ungefär 850 miljoner kronor per år.

– Ett höjt och permanent ROT-avdrag skulle innebära att staten förbättrade sina möjligheter att öka skatteintäkterna och samtidigt gjorde det lättare att göra rätt, det senare är ett av Anders Borgs mantran. Vi i byggbranschen ser fördelarna med att företagen kan konkurrera på lika villkor och att trygga anställningsförhållanden råder när vita jobb utförs. Tillsammans med staten blir vi alla vinnare med ett ROT-avdrag, så sluta se åtgärden ur ett sysselsättningsperspektiv, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 0708-99 58 65.

”Krafttag mot svartarbete” är ett åtgärdsprogram som arbetats fram av Byggbranschen i samverkan., www.byggbranschenisamverkan.se.

Pressmeddelande