Bra från Brå konstaterar arbetsgivare och fack

Skatteverket bör få rätt att genomföra oanmälda besök på byggarbetsplatserna för att kontrollera vilka som arbetar där. Det föreslår Brottsförebyggande rådet (Brå) i rapporten Organiserat svartarbete i byggbranschen.

– Erfarenheter från ett liknande system inom restaurang- och frisörsbranschen är goda och kontrollen skulle göras där det svarta arbetet förekommer, det vill säga ute på byggarbetsplatserna, säger Lars Korsell, chef för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet inom Brå.

I rapporten framgår att de så kallade fixarna och de kriminella entreprenörerna fyller en viktig strategisk roll för organiserad handel med svartarbete. Dessa personer är dock ofta svåra att identifiera. De håller sig i bakgrunden men är samtidigt de som tjänar mest på brottsligheten.

– Att identifiera dessa personer bör vara en högprioriterad fråga för de brottsbekämpande myndigheterna, fortsätter Lars Korsell.

Brå föreslår i rapporten vidare att företagen ska redovisa de anställdas källskatter och arbetsgivaravgifter på individnivå månadsvis, i stället för som idag i en klumpsumma efter årets slut.

– Det skapar en möjlighet för Skatteverket att löpande kontrollera att skatter och avgifter betalas för de personer som är verksamma på ett bygge, menar Lars Korsell.

– Vi ställer oss bakom Brå:s förslag till lagändringar för Skatteverkets verksamhet. Åtgärderna stärker funktionen av ID06 – legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna – som är byggbranschens motsvarighet till restaurangbranschens närvaroliggare, och gör det till ett ännu spetsigare vapen i kampen mot oseriösa aktörer inom vår bransch, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier (BI) och Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.

● Kontakta gärna:
Lars Korsell, Brottsförebyggande rådet (Brå), 08-401 87 11
Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier, 0709-25 58 36
Hans Tilly, Byggnads, 0705-52 67 40