Byggbranschen i Almedalen

2007-07-08

Söndag 8 juli:

"Handel med svart arbetskraft kan likställas med narkotikahandel"
Brottsförebyggande rådet: Vill man ha bort svartarbetet från byggbranschen, då måste man använda tydlig brottsbekämpning. Det är ingen skillnad på svartarbete i byggbranschen och handel med narkotika. Pressmeddelande

"Hyresregleringen är mycket osund"
CUF:s förbundsordförande: "Hyresregleringen är det mest osunda vi har i Sverige. Det finns inget som säger att fastighetsägarna bygger bra bara för att man har regler." Pressmeddelande

"Jag är oroad över utsläppen i Östersjön"
Gotlands landshövding: "Liksom miljöminister Andreas Carlgren är jag oroad för utvecklingen i Östersjön. Vi har så många okända utsläpp och vi har ingen aning om vad som kommer att ske framöver med till exempel fiskenäringen." Pressmeddelande

Tack för den utsträckta handen, miljöministern!
Miljöminister Andreas Carlgren berättade i sitt tal i Almedalen att regeringen har för avsikt att spendera 40 miljoner kronor under resten av året som en inledning på den halvmiljardsatsning för bättre miljö i Östersjön som regeringen tidigare aviserat. Pressmeddelande