Byggbranschen i Almedalen

2007-07-11

Onsdag 11 juli:

Svårt att rekrytera till civilingenjörsutbildning
Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier kräver att högskolorna ska införa obligatorisk ledarskapsutbildning på landets bygginriktade högskoleutbildningar. Pressmeddelande

Energieffektivisering viktigt för byggnäringen
De svenska hushållen kommer att ha ett stort elbehov även i framtiden så vi måste se till att effektivisera elanvändningen. Det säger Hans Enström, vd i Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Pressmeddelande

Vi måste få bort skiten i nya byggmaterial och avgifta byggandet
Mia Torpe, miljöchef på HSB, uttryckte en stark oro inför framtiden då hon vid ett seminarium i Almedalen, arrangerat av Sveriges Byggindustrier, diskuterade sunda byggmaterial. Pressmeddelanden

Låt Boverket bli Byggverket!
Förutsättningarna för Boverkets verksamhet har förändrats på senare tid. De olika byggrelaterade frågorna är splittrade på olika departement och myndigheter. Pressmeddelande

Byggchefer mer pressade än andra chefer
Resultaten från en ny enkätundersökning visar att Sveriges byggchefer upplever en starkare press än andra chefsgrupper. Läs mer på www.byggcheferna.sePressmeddelande / Titta på SVT:s inslag

Återvinning inom byggindustrin kräver tydlig ansvarsfördelning
Det behövs en tydligare ansvarsfördelning för återvinningen inom byggnäringen, vilket framkommer i en ny rapport från Sveriges Byggindustrier (BI). Pressmeddelande / Rapport