Byggbranschen i Almedalen

2007-07-12

Torsdag 12 juli

Byggbranschen är den nya miljörörelsen
Hela byggnäringen samlades idag på seminariet "Hållbar tillväxt ger 100.000 nya jobb" för att diskutera hur energianvändningen i byggsektorn ska kunna minskas och hur samhällsbyggandet kan lösa miljöproblemen för ett bättre boende.
- Drivkraften för ett hållbart byggande måste vara lönsamhet och ett tryck från beställaren som gör att det kostar att skita ner, sa Peter Eriksson, Miljöpartiet. Pressmeddelande

Energieffektiva hus som standard – bra förslag, Peter Eriksson!
Miljöpartiets Peter Eriksson gillar inte hushållsnära tjänster. Han vill inte heller se ett återinförande av rot-avdraget. Däremot gillar Miljöpartiets språkrör en satsning på energieffektiva hus. Pressmeddelande