Byggbranschen i samverkan: "Vi vill uppnå nolltolerans till svartarbete"

Det är dags för ministrarna Anders Borg och Mats Odell på Finansdepartementet att ta ett steg framåt för att skapa möjligheter för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök för skattekontroll.

Det menar två representanter för Byggbranschen i samverkan, Bo Antoni (Sveriges Byggindustrier) och Hans Tilly (Byggnads) i ett gemensamt brev till de bägge ministrarna.

- Byggbranschen i samverkan tar avstånd från alla former av svartarbete inom byggsektorn. Vi vill förbättra konkurrensen och än tydligare fokusera på kvalitet och utveckling. Branschen ska uppfattas som attraktiv, seriös och kompetent, säger Hans Tilly.

Branschen har nu infört ID06 (www.id06.se) som innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistas på en byggarbetsplats. Alla ska bära namnbrickor och vara beredda att legitimera sig, vilket gör det omöjligt att vara anonym på arbetsplatsen.

På initiativ från Byggbranschen i samverkan, tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, har en policygrupp mot svartarbete tillsatts. Syftet med policygruppen är att bekämpa förekomsten av svartarbete inom byggbranschen.

- Policygruppen arbetar både med opinionsbildning, för att förändra oönskade attityder till svarta byggtjänster, och konkreta åtgärder för att försvåra brottslighet och svartarbete inom byggbranschen. Vi vill uppnå nolltolerans till svartarbete, säger Bo Antoni.


Vill du veta mer?
Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier, 0709-255836
Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 0705-526740
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
Byggnäring, 0733-467571