Byggbranschen i samverkan: Hemlig kod överlämnas till Skatteverket i eftermiddag

Under seminariet "Fixaren styr handel med svartarbete", som arrangeras i Almedalen av Byggbranschen i samverkan under tisdagseftermiddagen, överlämnas en viktig handling till Skatteverket.

Det är Sveriges Byggindustriers vd Bo Antoni som personligen överlämnar den kod som gör att Skatteverket – efter regeringens beslut – ska kunna kontrollera de redovisningar som byggarbetare ska göra ute på byggarbetsplatserna. Skatteverkets representant på seminariet är Lars Osihn.

Den högtidliga överlämningen sker med anledning av att Byggbranschen i samverkan nu inför ID06, ett obligatoriskt system för id− och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna. Koden ger Skatteverket möjlighet att se över alla redovisningar istället för att åka ut till alla arbetsplatser.

− På det här sättet kan vi alla hjälpa till att följa spelreglerna i byggbranschen, säger Bo Antoni. Bo Antoni och Lars Osihn deltar i debatten under seminariet, som också kommer att presentera en rapport om den ekonomiska brottsligheten som tagits fram av Brottsförebyggande rådet (Brå). Andra debattörer är Hans Tilly och Leif GW Persson.

Seminariet "Fixaren styr handel med svartarbete" går av stapeln kl 13−15 idag tisdag på Wisby Strand Congress &Event.

Vill du veta mer?

Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier, 0709−255836
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
Byggnäring, 0733−467571