Byggbranschen kraftsamlar mot svartjobb med hjälp av ID06

2007-05-30
Nu är det klart att introducera ID06! När ID06 etablerats i byggsektorn blir det svårare för oseriösa aktörer att agera i byggbranschen. Datainspektionen anser i ett färskt yttrande att ID06 är förenligt med Personuppgiftslagen, PUL. Läs mer på Datainspektionens hemsida