Byggchefer mer pressade än andra chefer

Resultaten från en ny enkätundersökning visar att Sveriges byggchefer upplever en starkare press än andra chefsgrupper. Mindre än hälften av landets byggchefer tycker att de har en bra balans mellan arbete och fritid. Drygt varannan byggchef har dessutom gått till arbetet de senaste 12 månaderna trots att de varit sjuka och borde stanna hemma. Därför riktar nu Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier – som ingår i Byggbranschen i samverkan – krav på att högskolorna ska införa obligatorisk ledarskapsutbildning på landets bygglinjer.

Rekordmånga personer lämnar nu byggbranschen till följd av pensionsbortfall och samtidigt är byggkonjunkturen starkare än på länge. Den nya enkätundersökningen som genomförts under våren av Byggcheferna inom Ledarna visar dessutom att en av fyra byggchefer har funderat på att byta bransch de senaste 12 månaderna. En av branschens viktigaste utmaningar är att lyckas locka morgondagens arbetskraft till sig. Frågan debatteras i dag i Almedalen. 65 procent av dagens byggchefer menar att det viktigaste är att minska stressen och förbättra arbetsklimatet. Andra viktiga faktorer för att bli en drömarbetsgivare i framtiden är bättre löneutveckling och en satsning på bra chefer.

- Vi vill bygga en framtidsbransch som vilar på fyra grundpelare - ökad mångfald, hög etik, god arbetsmiljö och bra ledarskap. Debatten i Almedalen idag är ett exempel på att vi nu tar krafttag för att åstadkomma dessa förändringar och jag hoppas att vi kommer att se effekterna av detta arbete inom några år, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Unga drömmer om chefsjobb

Den aktuella enkäten har besvarats av drygt 1300 byggchefer och 600 chefer inom andra branscher. Enkäten visar att yngre chefer i något högre grad har drömt om att bli chef och att de medvetet har styrt sitt yrkesval därefter. Men den mest påtagliga skillnaden är att yngre chefer i mycket högre utsträckning skulle vilja ha sig själv som chef, 63 procent av de yngre cheferna jämfört med 55 procent av de äldre cheferna. Samtidigt visar enkäten att endast 29 procent av de yngre byggcheferna anser att de har hög kompetens att hantera personalfrågor, jämfört med 47 procent av de äldre byggcheferna.

- Personalfrågor är en viktig uppgift för cheferna och det oroar mig att så många unga chefer upplever att de inte har så hög kompetens inom detta område. 62 procent av byggcheferna önskar att högskoleutbildningarna för byggnadsingenjörer kompletteras med särskild undervisning i praktiskt ledarskap, fortsätter Lars Bergqvist.

- Det är också nödvändigt att få in olika former av arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen. Vi ser inte några hinder för att en förbättrad ledarskapsutbildning eller mer praktisk erfarenhet.

Skillnader mellan chefsgrupper

Enkäten visar också att vårdcheferna är den chefsgrupp som upplever att de är bäst insatta i de lagar och regler som styr deras arbete och att sjöbefälen anser att de har bäst balans mellan arbete och fritid. Tre av fyra av de tillfrågade cheferna som inte fyllt 40 år skulle vilja ha sig själv som chef. Men det är färre än hälften av dem, 48 procent, som anser att de är väl insatta i de lagar och regler som styr deras arbete som chef.

Enkäten kan laddas ner från www.byggcheferna.se.

För vidare information kontakta:
Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna och 1:e vice ordförande Ledarna, tel: 070-534 95 38
Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier, tel: 0709-25 58 36