CUF:s förbundsordförande: Hyresregleringen är mycket osund

Magnus Andersson, nybliven förbundsordförande i CUF, var med och minglade då Nätverket Svensk Byggnäring träffade politiker och andra beslutsfattare på söndagskvällen. Han recenserade inte Andreas Carlgrens tal i Almedalen, men står onekligen bakom satsningen på miljödriven ekonomisk utveckling.

- Hyresregleringen är det mest osunda vi har i Sverige. Det finns inget som säger att fastighetsägarna bygger bra bara för att man har regler. Jag blir fullständigt upprörd över denna rädsla för fastighetsägare. Det finns för mycket regler!

- Man borde också hitta ett bra incitament för att spara energi. Den tyska modellen med individuell värmemätning, där man alltså mäter per lägenhet, ser jag gärna att man skulle kunna applicera på svenska förhållanden.


Vill du veta mer?
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen
i samverkan, 0733-467571