Elektrikerförbundet: Bättre ordning, arbetsmiljö och säkerhet

I Almedalen idag presenterade Byggbranschen i samverkan tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn.

Brå lägger i rapporten fram ett tjugotal olika brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. I åtgärdsfloran finns till exempel förslag att ge Skatteverket rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att specificera månatliga skatteinbetalningar på individnivå.

Stig Larsson, förbundsordförande i Elektrikerförbundet med 26.000 medlemmar, en av organisationerna inom Byggbranschen i samverkan:

Hur påverkar Brå-rapportens slutsatser och förslag din bransch?

- Vi på Elektrikerförbundet ser det som uteslutet att använda andra företag än de som har kollektivavtal för sina anställda och som för övrigt är seriösa. Kollektivavtalet gör att företagen är konkurrensneutrala, vilket är en fördel för beställarna, samhället och de anställda - de motverkar den svarta verksamheten. Beställarna måste ha bättre kompetens när det gäller upphandling, lägsta pris är inte en garanti för att det blir billigare i slutänden, lågt pris kan dölja någon form av ogrundad debitering. Beställarna måste kräva kvalitetssäkring i form av kompetenta yrkesmän, seriösa arbetsgivare utbildar sin personal. Seriösa kvalitetssäkrade företag finns på marknaden länge och de kan ta ansvar för garantiåtaganden till kunderna.

- Allmän skärpning hos alla aktörer i branschen gör det svårare för oseriösa företag att verka på en seriös marknad. Legitimationsplikten gör att endast behöriga får rätt att vistas på arbetsplatsen, svart arbetskraft har inte tillträde. Branschens företag kommer att anlita seriösa företag i större omfattning som underentreprenörer och vid inlåning av arbetskraft.

- Jag vill ha ökat samarbete mellan berörda branscher, arbetsgivarorganisationer, fackförbund och myndigheter när det gäller att motverka svart verksamhet. Och bättre ordning, arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatser med seriösa företag som följer lagar, avtal, föreskrifter, skatteregler och avgifter.

Rapporten i sin helhet hittar du på www.byggbranschenisamverkan.se.


Vill du veta mer?
Kontakta gärna Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
Svensk Byggnäring, 0733-467571