Fixaren styr handel med svartarbete i byggbranschen

Fixaren, svartarbetaren, målvakten och torpeden är individer som använder bolag för kriminell verksamhet inom byggbranschen. Det är alltså dessa centrala aktörer som begår brott genom organiserad handel med svartarbete. Om vi sätter fokus på de personerna, ja då minskar vi också svartarbetet.

Det säger Lars Korsell, enhetschef vid Brottsförebyggande rådet (Brå), som genomfört ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft. Det är sammanslutningen Byggbranschen i samverkan (byggarbetsgivarna och byggfacken) som tillsammans med Ekobrottsmyndigheten finansierat projektet.

- Till skillnad från tidigare undersökningar har vi i detta forskningsprojekt haft en mer kriminologisk utgångspunkt. Vi har fokuserat mindre på de inblandade bolagen och mer på de individer som begår brotten, och hur dessa individer använder bolag som verktyg i den kriminella verksamheten. Det är alltså inte bolagen som agerar utan det är de personer som styr företagen som agerar. Genom analys av de kriminella personernas arbetssätt har ett antal roller identifierats; den kriminella entreprenören, fixaren, svartarbetaren, målvakten och torpeden. De fyller alla avgörande funktioner i den organiserade handeln med arbetskraft, konstaterar Lars Korsell.

- Byggbranschen i samverkan tar avstånd från alla former av svartarbete inom byggsektorn. Vi vill förbättra konkurrensen och än tydligare fokusera på kvalitet och utveckling. Oseriösa aktörer på alla nivåer och delar av branschen ska få svårt att agera, säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.

Brå lägger i rapporten fram ett tjugotal olika brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. I åtgärdsfloran finns förslag att ge Skatteverket rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att specificera månatliga skatteinbetalningar på individnivå.

- Från branschens sida inför vi ID06 som innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistas på en byggarbetsplats. Alla ska bära namnbrickor och vara beredda att legitimera sig, vilket gör det omöjligt att vara anonym på arbetsplatsen. Med ID06 skapas förutsättningar för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att i efterhand genomföra effektiv skattekontroll, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier.

Fotnot: Brå-rapporten presenteras vid ett seminarium anordnat av Byggbranschen i samverkan i Almedalen på Gotland tisdagen den 10 juli kl 13.00-15.00, Wisby Strand Congress & Event.

Vill du veta mer?
Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-995865
Lars Korsell, enhetschef Brottsförebyggande rådet (Brå), 0704-193510
Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 0705-52 67 40
Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier, 0709-255836