Hans Tilly, Byggbranschen i samverkan: ”ID06 för en seriös och trovärdig bransch”

Nu ska alla på en byggarbetsplats bära identitetsbricka enligt ID06, ett system för obligatorisk redovisning av närvaro. Alla som är anställda har detta krav som senare ska följas upp av Skatteverket. ID06 har tagits fram av arbetsgivarna inom Byggbranschen i samverkan med stöd av byggfacken.

Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads:

Idag har du tillsammans med övriga fackförbund och arbetsgivare inom Byggbranschen i samverkan skrivit till regeringen för att göra det möjligt att via skattemyndigheterna kontrollera anställningsförhållanden på arbetsplatserna. Kommer detta att uppfattas som ”storebror ser dig”?

- Vi har fram till idag inte fått in några negativa reaktioner på det nya ID06, även om jag förstår att det möjligen kan upplevas som kontroll och integritetskränkande. Men det kommer att krävas en kraftsamling från oss i förbundet för att hela vår organisation ska genomsyras av detta nya ID06.

Varför är det så viktigt med ID06?

- Detta för att vi i byggbranschen ska uppfattas som seriösa, trovärdiga och med respekt, men vi har mycket kvar innan vi är kompletta i branschen. Vi måste få till stånd mer av integrerade produktionsplaner så alla vet hur byggprocessen ska flyta mellan de olika yrkesgrupperna. Kunden ska känna sig trygg och veta när bygget är klart. Byggnads ska medverka fullt ut i det här arbetet och Skatteverkets roll ska vara kontrollerande.


Vill du veta mer?
Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 0705-526740
Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier, 0709-255836
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket Svensk
Byggnäring, 0733-467571