Målaremästarna: Vi måste fokusera på individen

I Almedalen idag presenterade Byggbranschen i samverkan tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå) ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft inom yggsektorn.

Brå lägger i rapporten fram ett tjugotal olika brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. I åtgärdsfloran finns till exempel förslag att ge Skatteverket rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att specificera månatliga skatteinbetalningar på individnivå.

Hur påverkar Brå-rapportens slutsatser och förslag din bransch?

Arne Jacobsson, vd i Målaremästarna, en av organisationerna inom Byggbranschen i samverkan:

- De sammantagna åtgärderna stämmer väl överens med de förslag som policygruppen för ID06 har tagit fram för att minska svartjobben i byggsektorn. Det är positivt att Brå har kartlagt hur den organiserade brottsligheten arbetar, och bara genom att göra det känt och sätta fokus på frågan gör att svartjobben minskar. Polisen och Skatteverket får ökad kunskap och kan vidta kraftfullare åtgärder. Det är också bra att Brå lyfter fram de enskilda individerna i rapporten och deras ansvar i den svarta sektorn. Det är lika kriminellt att driva ett oseriöst företag som att arbeta svart i ett sådant. Det måste läggas mer fokus på den enskilda individen så att ingen ställer upp och arbetar i kriminella företag. Vi i branschen, både fack- och arbetsgivarföreningar, kan hjälpa till med attityder i branschen genom att fokusera på individens del i svartarbeten.

- Det obligatoriska id- och närvaroredovisningssystemet ID06 kommer att hjälpa till att visa vilka som arbetar vitt på byggena och om sedan Skatteverket får göra oanmälda besök kan säkert en hel del oseriösa aktörer identifieras. Det är sedan viktigt att kommunicera ut personer som har ”åkt fast” så att övriga får se att här kan man faktiskt bli dömd och straffad. De kriminella söker sig från bransch till bransch och dyker upp där det finns lägst risk att upptäckas. När vi sätter sökarljuset på dem som finns i byggbranschen är vår förhoppning att de söker sig bort.

- Det är också bra att Brå fokuserar på åtgärder vid upphandlingen och att beställarna gör noggrannare val av leverantör. Vi på Målaremästarna har länge arbetat med att få nya upphandlingsformer där kunden inte bara köper till lägsta pris utan också värderar in kvalitet, miljö, erfarenheter och referenser. Vi har 100 medlemsföretag som är miljöcertifierade, ISO 14000, och 50 som är ISO 9000-certifierade. Det är bra kriterier för att köpa av seriösa företag.

- Alla har ett ansvar - från beställaren till den enskilde byggnadsarbetaren - när det gäller svartarbeten och alla organisationer i byggbranschen kan gå ut gemensamt med Skatteverket, Brå och Ekobrottsmyndigheten och propagera för att köpa av seriösa företag.

Rapporten i sin helhet hittar du på www.byggbranschenisamverkan.se.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
Svensk Byggnäring, 0733-467571