Miljöchefen på HSB: ”Vi måste få bort skiten i nya byggmaterial och avgifta byggandet”

Mia Torpe, miljöchef på HSB, uttryckte en stark oro inför framtiden då hon vid ett seminarium i Almedalen, arrangerat av Sveriges Byggindustrier, diskuterade sunda byggmaterial.

- Vi vet idag inte vad som finns i våra väggar. I hemmen utsätts vi dagligen för farliga färger, limmer och lacker. Vi måste få bort skiten i nya byggmaterial. Vi lever helt enkelt med en tickande bomb i köket, sa hon.

- Frågan kommer att få samma omfattning i debatten som klimatfrågan. Boverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket - vem är den ansvariga myndigheten som ska sätta ner foten? Byggvarudeklarationer borde lagstiftas!

Det är inte bara nya byggmaterial som ställer till med problem. En stor risk är hanteringen av återvunnet material.

- Problemet när man ska återvinna det gamla avfallet är att det redan är behäftat med farliga ämnen och då oftast i ökad koncentration, sa Danielle Freilich, miljöansvarig på Sveriges Byggindustrier som ingår i Nätverket Svensk Byggnäring.

- Vi har inte lärt oss den kvalitativa aspekten, eftersom vi idag inte vet vad de återvunna materialen innehåller. Det finns en medvetenhet i byggbranschen men kunskapen är obefintlig. Lägg därtill en krånglig lagstiftning där vi idag inte vet om materialet ska klassas som avfall eller som produkter.

- Man måste se till riskerna från början till slut. Arbetsmiljö, konstruktion, vid rivning och när man ska återanvända det rivna materialet.


Vill du veta mer?
Danielle Freilich, miljöansvarig Sveriges Byggindustrier,
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
samverkan, 0733-467571