Mota svartarbetet i byggbranschen - motion i riksdagen

2007-10-05

Cecilia Wigström har motionerat i riksdagen att motverka svartarbetet i byggbranschen. I motionen säger Wigström att Skatteverket bör få befogenhet att göra oanmälda besök på byggarbetsplatser och att byggföretag bör betala och redovisa källskatt och sociala avgifter utifrån varje enskild anställd. Läs motionen