Nätverket Svensk Byggnäring: Låt Boverket bli Byggverket!

Förutsättningarna för Boverkets verksamhet har förändrats på senare tid. Energifrågorna har ökat i betydelse. Bostadssubventionerna har till stor del försvunnit. Den internationella konkurrensen har blivit mer påtaglig. De olika byggrelaterade frågorna är splittrade på olika departement och myndigheter.

Byggsektorn omsätter åtta procent av BNP och har 450.000 anställda som verkar för hållbar tillväxt. Nätverket Svensk Byggnäring är en samlad benämning på 15 olika bransch- och arbetsgivarorganisationer inom byggsektorn som samverkar för att förbättra förutsättningarna för byggsektorn.

- När är det dags för staten att ta ett krafttag kring byggfrågorna? frågar sig Lars Jagrén, chefsekonom inom Sveriges Byggindustrier.

Lars Jagrén var med vid en workshop i Almedalen som arrangerades av Boverket för att få in förslag från branschen för kontinuerlig uppföljning av bygg- och fastighetssektorn.

- Idag arbetar 4.000 personer på de olika departementen men bara 4-5 med byggfrågor. Det är ju så att byggsektorn innefattar så mycket mer, bland annat infrastruktur, näringslivets byggande, bostäder och offentliga byggnader.

- Mitt förslag är att Boverket ska bli Byggverket, avslutar Lars Jagrén.


Vill du veta mer?
Lars Jagrén, chefekonom SVeriges Byggindustrier, 0708-335868
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
samverkan, 0733-467571