Nätverket Svensk Byggnäring: Svartjobbarna tar över - dags att reformera kollektivavtalen

- Visst tycker jag att man ska belöna de goda kollektivavtalen, men inom byggsektorn måste vi få mer flexibla avtal som skapas utifrån företagarnas och medarbetarnas villkor.

- Visst tycker jag att man ska belöna de goda kollektivavtalen, men inom byggsektorn måste vi få mer flexibla avtal som skapas utifrån företagarnas och medarbetarnas villkor.

Det säger Bo Antoni, representant för Nätverket Svensk Byggnäring, med anledning av Företagarnas rapport "Belöna de goda kollektivavtalen". Nätverket Svensk Byggnäring består av femton byggrelaterade bransch- och arbetsgivarorganisationer som alla har en något annorlunda bild av kollektivavtalen än den som kommer fram i Företagarnas rapport.

- Företagen i vår sektor uppfattar inte i första hand kollektivavtalen som det stöd i verksamheten, som till exempel hotell- och restaurangbranschen anser att ett kollektivavtal är. 

- I vår bransch har de seriösa företagarna till exempel gett upp försöket att få konsumentjobb. Svartjobbarna tar över. Det här är ett argument för att det är dags att reformera kollektivavtalen.

 

Vill du veta mer? 

Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier, 0709-255836

Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i samverkan, 0733-467571