Nätverket Svensk Byggnäring: Tack för den utsträckta handen, miljöministern!

Miljöminister Andreas Carlgren berättade i sitt tal i Almedalen på Gotland att regeringen har för avsikt att spendera 40 miljoner kronor under resten av året som en inledning på den halvmiljardsatsning för bättre miljö i Östersjön som regeringen tidigare aviserat.

- Vi bransch- och arbetsgivarorganisationer inom Nätverket Svensk Byggnäring är glada om åtminstone en del av dessa pengar kan användas för att rusta upp de 400.000 enskilda avlopp som finns i Sverige, säger Ulf Andersson, vice vd i Maskinentreprenörerna.

- Gammal teknik gör att många av de svenska avloppen förorenar vattendragen och därmed
också Östersjön.

Branschorganisationen Maskinentreprenörerna har sedan två år arbetat med det här problemet och påtalat problematiken för den förra socialdemokratiska regeringen. Man har också informerat maskinentreprenörer runt om i Sverige om hur man kan göra avloppen bättre. Dessutom har man involverat kommuner, landsting och Naturvårdsverket.

- Det gäller också att utbilda konsumenterna, det vill säga köparna av tjänsterna. Och jag hoppas verkligen att de 40 miljonerna kan komma oss till del för de miljöförbättrande åtgärder som vi så väl behöver.


Vill du veta mer?
Ulf Andersson, vice vd Maskinentreprenörerna, 0706-49 91 75.
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen
i samverkan, 0733-46 75 71.