Nätverket Svensk Byggnäring: ”Vi vill gärna samarbeta med Vägverket”

Under Almedalsveckan genomfördes samtal om framtidens infrastrukturbyggande med epresentanter från myndigheter, organisationer och politiker för att förklara varför väganslag alltid sjunker i landet i jämförelse med övriga Europa.

Vägverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon var besviken och självkritisk till Vägverkets bristfälliga upphandlingsmetoder.

- Inom Vägverket måste vi effektivisera upphandlingen av nya projekt för att klara framtidens infrastruktur på vägområdet. Stora entreprenader kräver nya infallsvinklar, inte minst med tanke på regeringens förslag om alternativa finansieringslösningar, säger Lena Erixon.

Frågan om upphandling av entreprenader är alltid i fokus inom Nätverket Svensk Byggnäring. Det handlar om kompletta lösningar i en sund konkurrens. Idag sker allt oftare kortsiktiga beslut om infrastrukturanslagen inom regeringen och med det en ojämn arbetsmarknad under året.

- Inom byggnäringen är vi beredda att snarast ta upp ett samtal med Vägverket i denna fråga för att finna de bästa lösningarna på upphandlingsfrågan. Vägverket och vi inom den privata sektorn har allt att vinna på ett konkret samarbete, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier.


Vill du veta mer?
Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
Svensk Byggnäring, 0733-467571